TORRE COLLSEROLA

TORRE DE COMUNICACIONS DE BARCELONA

  • Localització: Vallvidrera (Barcelona)
  • Client: CAT
  • Serveis: Preparació de la documentació de licitació
    Recàlcul estructural de la torre
    Direcció d’obra
  • Superfície: 10.800 m2
  • Any: 1990-1992
A l’abril de 1989 la societat Torre de Collserola va encarregar a CAST, filial de INDUS, la redacció dels projectes executius i la direcció d’obra de l’edifici auxiliar i la urbanització.
També va encarregar la revisió del càlcul estructural del projecte bàsic d’arquitectura, i la direcció del Projecte executiu; a realitzar conjuntament amb l’adjudicatari i la direcció d’obres de la torre.
Els treballs de construcció es van iniciar al febrer d’1.990 i van tenir un termini d’execució de 24 mesos.
La torre té una alçada total de 288 m des de la seva base. Té un fust de formigó armat que arriba fins a 65 m. A partir d’aquesta alçada hi han 13 plataformes separades 5,6 m entre si que arriben fins a 132 m. Cada plataforma té una superfície de 421 m2 sent algunes obertes i unes altres amb tancament parcial.
La planta 10 es destina a mirador per al públic, situat en la cota 115,4 m del sòl.
La plataforma inferior està atirantada per un conjunt de 6 cables d’acer, post-tibats, ancorats al sòl.
Aquest edifici té dues parts diferenciades, corresponents una a la planta d’energies i l’altra als equips radioelèctrics dels usuaris, tant per a socis promotors com per a futurs usuaris que desitgin instal·lar-se.
La Torre de Collserola no és una torre auto estable, sinó que és una torre amb tirants, subjecta amb cables ancorats en el sòl. El càlcul d’aquests cables és no només estructural, sinó que pren en consideració la forta limitació de moviments de la Torre exigida pel apuntalament de les paràboles de radioenllaç.

Central Barcelona
Via Augusta, 4, 08006 Barcelona
Teléfono: 932 17 56 54

Delegación Madrid
Paseo de La Castellana 259 C,
Planta 18; 28046 Madrid

Teléfono: 918 893 745

Copyright @ INDUS: Enginyeria, Arquitectura i Consultoria - Avís Legal - Política de Privacitat - Política de Cookies