AVÍS DE PRIVACITAT

Amb aquest Avís de privacitat, l’informem quines dades personals recopilem i per a quines finalitats es processen els mateixos

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les seves dades és INDUS, ENGINYERIA I ARQUITECTURA, S.L., amb domicili en Via Augusta núm. 4, pis àtic de la ciutat de Barcelona, 08006 (Barcelona).
Si té alguna pregunta o suggeriment respecte a la protecció de dades personals, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres per correu electrònic en responsablergdp@indus-eng.com o per correu postal en l’adreça indicada a continuació:
Via Augusta núm. 4, àtic, 08006, Barcelona, a l’atenció del Coordinador de Protecció de Dades.

2. OBTENCIÓ DE LES SEVES DADES

Les dades que disposem de vostè han estat obtingudes a través de les relacions comercials o contractuals, actuals o mantingudes en el passat, directament o amb l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora.

3. DADES TRACTADES

Les dades que tractarem de vostè, es limiten a les seves dades de contacte professional o corporatiu relatius a l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora.

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades de contacte corporatiu els tractem amb l’exclusiva finalitat de poder mantenir les relacions comercials, contractuals o de col·laboració que INDUS, manté amb vostè directament o amb l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora.

5. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El tractament de les seves dades de contacte professional, o corporatiu relacionat amb el manteniment de la relació de l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora, amb INDUS respon a un interès legítim de la nostra entitat, expressament reconegut per la normativa sobre privacitat.

La base legal per a tal tractament és el consentiment de l’interessat -art. 6 (1) (a) GDPR-. Sense les dades personals, que vostè ens ha proporcionat, no podem oferir-li ni la nostra informació comercial, ni els nostres serveis.

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

  • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals o contractuals a les quals INDUS està subjecta per la seva activitat.
  • Proveïdors que requereixin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que INDUS hagi contractat, i amb els quals té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per a protegir la seva privacitat.

En cas que en un futur INDUS realitzi un altre tipus de cessió referent a les seves dades, l’informarà oportunament i amb antelació, sol·liciten la seva autorització prèvia.

6. TRANSFERÈNCIA DE DADES

La transferència de dades personals a processadors de dades es basarà, si escau, en l’execució de contractes per encàrrec del tractament de conformitat amb el que es preveu en l’art. 28 (1) GDPR.
L’informem que INDUS no requereix realitzar transferències internacionals de dades.

7. TEMPS DE CONSERVACIÓ DE DADES

Les seves dades personals es conservaran el temps que es mantingui la seva relació contractual amb INDUS i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades.

8. ELS SEUS DRETS

Vostè té els següents drets:
Accés o rectificació: per a consultar i/o sol.licitar la modificació de les seves dades personals.
Supressió: per a sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició o limitació: per a sol·licitar que no es tractin o que s’estableixi una limitació en el tractament de les seves dades personals.
Portabilitat: per a sol·licitar la transmissió de les seves dades personals a un tercer que ens hagi autoritzat
Vostè pot exercir els seus drets a través del correu electrònic responsablergdp@indus-eng.com per correu postal en l’adreça Via Augusta núm. 4, àtic 08006, Barcelona, a l’atenció del Coordinador de Protecció de Dades.
Atentament,

INDUS ENGINYERIA I ARQUITECTURA S.L.

Central Barcelona

Via Augusta, 4, 08006 Barcelona

Telèfon: 932 17 56 54

Delegació Madrid

Ribera de Loira, 46 · 28042 Madrid

Telèfon: 918 893 745