POLÍTICA DE PRIVACITAT

A Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L. treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

Responsable del tractament

L’ interessat que faciliti a Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L. les seves dades de caràcter personal a través de la nostra web o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat de que el tractament de les seves dades esta realitzat per:

Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L.
CIF B-08371809
Domicili social a Via Augusta 4, 08006 Barcelona. Telèfon: 93 217 56 54
Correu electrònic: indus@indus-eng.com

Delegat de Protecció de DadesTanmateix els informem que disposem de Delegat de Protecció de Dades (DPO) que vetlla pel compliment de la normativa de protecció de dades i les seves dades de contacte son:

Correu electrònic: szamora@icab.cat.

Finalitats del tractament de dades

 En Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L. el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel que ens ho hagi facilitat:

 1. Contactar amb el remitent de la informació, per donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.
 2. Gestionar, en el seu cas, la contractació dels serveis sol·licitats pel USUARI, la seva facturació i cobrament.
 3. Gestionar les seves dades bàsiques, així com formatives i professionals, en el supòsit que manifesti la seva voluntat de pertànyer a la nostra borsa de treball i la seva participació en processos de selecció.

 4. Les cessions, en el seu cas, descrites en el nostres formularis per tercers necessaris per l’execució del servei o petició realitzada, o altres col·laboradors descrits en la fulla de consentiment.

 5. Gestionar, en el seu cas, el procés de registre de l’USUARI en la nostra Web.
 6. Totes les finalitats es limiten i relacionen amb el objectiu principal de la mercantil que es la prestació de serveis tècnics d’enginyeria, arquitectura i consultoria i altres finalitats relacionades amb l’execució del servei.

Procedència de dades

 La procedència es del propi interessat i els seus representants legals. Les dades tractades son de nivell bàsic amb caràcter general. També podran ser dades econòmiques en determinades operacions.

Duració del tractament de dadás

 • Les dades per la gestió de la relació amb el client, la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant la vigència del contracte o servei. Una vegada finalitzada l’esmentada relació, en el seu cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte o servei.
 • Los dades per la gestió de consultes, incidències i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini orientatiu d’un any o bé en terminis estadístics o històrics.
 • En defecte de terminis concrets, es conservaran les dades personals mentre es mantingui la relació entre la mercantil i el client.

Legitimació del tractament de dades

 • La base legal pel tractament de les seves dades de les finalitats anteriors, es l’execució de la prestació del servei corresponent o contracte de serveis.
 • Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu de les parts, ja sigui per la vigència del servei, contracte o pel consentiment. Per altra banda, les dades romandran en la mercantil en compliment de normatives obligatòries genèriques o sectorials i fins que es superin els períodes de prescripció.
 • La prestació del consentiment inequívoc o exprés.

Comunicació de les seves dades

Les dades seran comunicades a les següents entitats:

 • Als nostres col·laboradors necessaris per l’execució dels servei sol·licitat.
 • Als nostres col·laboradors habituals motivat per la sol·licitud de serveis que no prestem directament, però que recomanem per la seva experiència i
  professionalitat
 • En relació a les subcontractacions, ja sigui per implementar les mesures de
  seguretat com per assegurar la disponibilitat de la informació que es custodia, té subcontractats copies de recolzament amb empreses contrastades.
 • A les entitats financeres on es tramita la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les Administracions públiques competents, en els supòsits previstos en la Llei i per les finalitats allí definits.

Els seus drets

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

 • • Els clients o candidats a llocs de treball poden exercir el dret d’accés, rectificació, oposició o supressió en l’adreça que consta en la informació per capa (establiment o bé per email o bé en l’adreça del inici de l’escrit), com també a través de la nostra web. També informem als possibles afectats que tenen dret a sol·licitar el dret a la portabilitat de les seves dades, en el seu cas, i a la limitació del tractament que es realitzi quan la finalitat ja no existeix o a la oposició específica a un tractament específic.
 • El interessat o afectat pel tractament, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Per finalitzar, el client o usuari afectat, té dret a dirigir-se a la Agencia de Protecció de Dades o altra autoritat de control competent, entitat que gestiona qualsevol aspecte relacionat amb l’aplicació de la normativa de protecció de dades i on l’usuari pot denunciar o defensar els seus interessos en el supòsit que ho consideri escaient, la web es www.aepd.es.

Transferències Internacionals

Les teves dades no es transmeten fora de la Unió Europea, en el seu cas, seria necessari sol·licitar el teu consentiment exprés.

Dades de tercers

Si ens facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat de informar-los prèviament de tot el previst en l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establerta en l’esmentat precepte.

Actualització de les seves dades

En el supòsit de produir-se alguna modificació de les seves dades o si detecta que alguna dada es errònia, li preguem ens ho comuniqui per procedir a la seva actualització, amb la finalitat de mantenir-les correctes.

 

Actualitzada el 15 de febrer de 2023

 

 

© 2023 – Indus Ingenieria y Arquitectura, S.L.

Tots els drets reservats

Central Barcelona
Via Augusta, 4, 08006 Barcelona
Teléfono: 932 17 56 54

Delegación Madrid
Santa Úrsula, 7. 28801,
Alcalá de Henares, Madrid

Teléfono: +34 911 177 221

Copyright @ INDUS: Engineering, Architecture and Consulting - Legal Warning - Privacy Policy - Cookies Policy