SOLAN DE CABRAS

AMPLIACIÓ PLANTA D’AIGÜES DE SOLAN DE CABRAS

 

  • Localizació: BETETA, CUENCA
  • Client: AGUAS DE SOLAN DE CABRAS, S.A.
  • Serveis:PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA
  • Superfície: 11.500M2
  • Any: 20187 – 2019
Aguas de Solán de Cabras, S.A. és propietària del complex industrial situat a la font del mateix nom, al municipi de Beteta, província de Conca.
Aquest conjunt industrial s’ubica en un punt on les seves aigües són conegudes des d’antic per les seves propietats mineromedicinals, on s’han vingut aprofitant des del segle XVIII. A partir de la dècada dels 70 es va començar a embotellar aigua per a la seva distribució.
El projecte dissenyat, implica diferents ampliacions en punts concrets de la planta on ja existeix un edifici. Les primeres actuacions a realitzar van consistir en l’ampliació de la central d’energies, amb la seva corresponent rack per repartir tots els serveis a tota la fàbrica, ja que fins al moment es repartien per punts diferents.
Seguidament, es va procedir a enderrocar edificis antics annexos als edificis de fabricació que albergaven calderes, ET’s i altres que impedien l’ampliació de la nau principal. Tot això amb la finalitat d’executar la construcció d’un edifici de dues plantes on s’ubicaran línies d’envasament noves.

L’estructura d’aquesta coberta té una secció considerable, per la llum que cobreix (30m) i que en part a la fase 1 s’ha d’executar en voladís, sobre la part de producció de la línia de vidre durant l’execució de les obres, sense entorpir l’activitat de la planta.
I finalment, l’execució de l’edifici d’expedicions, que també compta amb dues plantes, sent la planta superior destinada a oficines i la zona de moll de càrrega, per facilitar la càrrega dels camions.
Tot el projecte s’ha realitzat en BIM (Allplan), havent de generar l’aixecament de l’estat actual amb precisió.

Central Barcelona
Via Augusta, 4, 08006 Barcelona
Teléfono: 932 17 56 54

Delegación Madrid
Paseo de La Castellana 259 C,
Planta 18; 28046 Madrid

Teléfono: 918 893 745

Copyright @ INDUS: Enginyeria, Arquitectura i Consultoria - Avís Legal - Política de Privacitat - Política de Cookies