RCD ESPANYOL

Estructura de l’estadi de futbol de l’RCD Espanyol

  • Localització: Cornellà / El Prat
  • Client: RCD Espanyol
  • Serveis: Projecte i direcció d’obres d’estructura
  • Superfície: 120.000 m2
  • Any: 2005-2009
Indus ha realitzat el càlcul de les estructures de formigó del Nou Estadi del RCD Espanyol.
El projecte construït destaca pel seu reduït termini d’execució com a conseqüència de l’alta industrialització i prefabricació dels elements estructurals.
El nou estadi del RCD Español, compta amb una capacitat de 40.000 persones, edificat en una superfície de 214.017m2.
Cal destacar alguns condicionants del projecte, com les deficiències del terreny des de un punt de vista geotècnic, la singularitat en la distribució de la sobrecàrrega, accions horitzontals, disposició de les juntes de dilatació cada 60 o 70 m., zones singulars etc.
Així mateix, el temps exigit per a l’execució de l’obra va ser extraordinàriament limitat, per la qual cosa combinem elements prefabricats amb elements in situ en previsió d’incidències.
Indus va resoldre la fonamentació amb pilots prefabricats de formigó armat clavats en un terreny d’escassa capacitat portant.
Respecte a l’estructura, aquesta va ser formada per pòrtics rígids situats en un pla normal a la façana i forjats recolzats en aquests pòrtics. A més, per a proporcionar-los rigidesa enfront d’accions horitzontals en el sentit menys rígid de l’estructura, es va disposar un conjunt de pantalles de formigó armat perpendiculars als pòrtics principals.
D’altra banda, tota la graderia i els vomitoris són peces prefabricades executades en fàbrica i els forjats són combinació de prefabricat i in situ.
Destacar que les bigues porta-graderies prefabricades en formigó armat es recolzen en els pilars i serveixen de suport a graderies prefabricades isostàtiques del mateix material.
En resum, s’ha desenvolupat una solució optimitzada d’elements estructurals tant pel que concerneix a termini com a qualitat, potenciant-se la prefabricació amb formigons convencionals o d’altes prestacions i l’elaboració en taller.

Central Barcelona
Via Augusta, 4, 08006 Barcelona
Teléfono: 932 17 56 54

Delegación Madrid
Paseo de La Castellana 259 C,
Planta 18; 28046 Madrid

Teléfono: 918 893 745

Copyright @ INDUS: Enginyeria, Arquitectura i Consultoria - Avís Legal - Política de Privacitat - Política de Cookies