CSIC DONOSTI

LABORATORI DE FÍSICA DE MATERIALS

  • Localització: Sant Sebastià (Donostia)
  • Client: Consell Superior d’Investigacions Científiques / Universitat del País Basc (EHU)
  • Serveis: Projecte i Direcció d’obra d’estructures, proyectoy Direcció d’obra de Instal·lacionsi licenciaambiental
  • Superfície: 4 500 m2
  • Any: 2006 – 2009
La Unitat de Física de Materials (UFM) està situada al Campus de la UPV / EHU a Sant Sebastià-Donosti. La investigació que porta a terme la unides es focalitza en els aspectes bàsics de la ciència de materials.
El nou edifici que s’ha construït té forma d’U El projecte es formalitza en dos cossos de diferent textura i color i de la mateixa mida (14,30 x 42,21 metres) que s’uneixen a totes les altures per 1cs vidriat a les dues cares protegides per una malla metàl·lica.
Les premisses que van regir el projecte, en tots i cadascun dels seus sectors van buscar donar resposta a un programa complex, i la possibilitat d’adaptació de les diferents línies de recerca i els requeriments actuals o previsibles. El concepte clau és el de màxima flexibilitat.
Es comprèn l’edifici com una sèrie d’àrees especialitzades que allotgen les diferents activitats intrínseques de la investigació.
L’estructura i els patinets d’instal·lacions tenen ritmicitat, permetent crear sales a partir d’un mòdul mínim.
Els criteris de modularitat es transformen en que l’espai dedicat a laboratoris resulta idèntic al que es destina als mòduls polivalents, i fins i tot als despatxos múltiples que a la vegada poden ser dividits per formar despatxos dobles.
Igualment es van tractar les tres sales de reunions i els dos locals destinats a centres de càlcul per simplificar i estalviar esforços i costos.
Aquest criteri s’ha aplicat tant a la pròpia generació dels mòduls tipus com en les solucions constructives i les instal·lacions.
Es va proposar un disseny estudiat des de l’inici amb la intenció d’incorporar sistemes passius i actius d’estalvi energètic, associat a una acurada elecció de materials, amb la idea de construir un edifici sostenible des del punt de vista energètic i operacional reduint els costos d’explotació , adaptació i gestió.

Central Barcelona
Via Augusta, 4, 08006 Barcelona
Teléfono: 932 17 56 54

Delegación Madrid
Santa Úrsula, 7. 28801,
Alcalá de Henares, Madrid

Teléfono: +34 911 177 221

Copyright @ INDUS: Engineering, Architecture and Consulting - Legal Warning - Privacy Policy - Cookies Policy