ENGINYERIA LEGAL

El departament d’enginyeria legal d’INDUS està especialitzat en l’exercici de la gestió de la seguretat de les instal·lacions.

Comptem amb especialistes en els següents àmbits:

Generals del establiment:

Bullets Rombo Autorització ambiental/llicència ambiental/llicència d’activitat.

Bullets Rombo Registre d’establiments industrials

Bullets Rombo Pla d’autoprotecció

Bullets Rombo Registre sanitari

Auditoria i assessoria tècnic-legal:

Bullets Rombo Auditoria tècnic legal de l’establiment i instal·lacions industrials
reglamentades.
Bullets Rombo Establiment de programa d’adequació a normativa.

Bullets Rombo Elaboració d’arxiu d’autoritzacions administratives.

Bullets Rombo Implantació d’eina de gestió telemàtica de l’arxiu.

Bullets Rombo Gestió de l’arxiu d’autoritzacions i revisions periòdiques.

Bullets Rombo Servei d’avís i actualització de noves disposicions normatives

Seguretat industrial:

Bullets Rombo Aparells a pressió

Bullets Rombo Instal·lacions tèrmiques de confort

Bullets Rombo Instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Bullets Rombo Instal·lacions elèctriques d’alta tensió

Bullets Rombo Instal·lacions frigorífiques

Bullets Rombo Instal·lacions de gasos combustibles

Bullets Rombo Emmagatzematge de productes químics

Bullets Rombo Instal·lacions de protecció contra incendis

Bullets Rombo Instal·lacions petrolíferes

Bullets Rombo Aparells elevadors

Bullets Rombo Accidents greus

Medi Ambient:

Bullets Rombo Abocaments d’aigües residuals

Bullets Rombo Gestió de residus

Bullets Rombo Focus potencialment contaminants de l’atmosfera

Bullets Rombo Prevenció de legionel·losi

Bullets Rombo Sorolls

Bullets Rombo Contaminació de sòls

Bullets Rombo Responsabilitat ambiental

Central Barcelona
Via Augusta, 4, 08006 Barcelona
Teléfono: 932 17 56 54

Delegación Madrid
Paseo de La Castellana 259 C,
Planta 18; 28046 Madrid

Teléfono: 918 893 745

Copyright @ INDUS: Enginyeria, Arquitectura i Consultoria - Avís Legal - Política de Privacitat - Política de Cookies