ENGINYERIA LEGAL

El departament d’enginyeria legal d’INDUS està especialitzat en l’exercici de la gestió de la seguretat de les instal·lacions.

Comptem amb especialistes en els següents àmbits:

Generals del establiment:

 •  Autorització ambiental/llicència ambiental/llicència d’activitat.
 •  Registre d’establiments industrials
 •  Pla d’autoprotecció
 •  Registre sanitari

Auditoria i assessoria tècnic-legal:

 •  Auditoria tècnic legal de l’establiment i instal·lacions industrials reglamentades.
 • Establiment de programa d’adequació a normativa.
 •  Elaboració d’arxiu d’autoritzacions administratives.
 •  Implantació d’eina de gestió telemàtica de l’arxiu.
 •  Gestió de l’arxiu d’autoritzacions i revisions periòdiques.
 •  Servei d’avís i actualització de noves disposicions normatives

Seguretat industrial:

 •  Aparells a pressió
 •  Instal·lacions tèrmiques de confort
 •  Instal·lacions elèctriques de baixa tensió
 •  Instal·lacions elèctriques d’alta tensió
 •  Instal·lacions frigorífiques
 •  Instal·lacions de gasos combustibles
 •  Emmagatzematge de productes químics
 •  Instal·lacions de protecció contra incendis
 •  Instal·lacions petrolíferes
 •  Aparells elevadors
 •  Accidents greus

Medi Ambient:

 •  Abocaments d’aigües residuals
 •  Gestió de residus
 •  Focus potencialment contaminants de l’atmosfera
 •  Prevenció de legionel·losi
 •  Sorolls
 •  Contaminació de sòls
 •  Responsabilitat ambiental

Central Barcelona
Via Augusta, 4, 08006 Barcelona
Teléfono: 932 17 56 54

Delegación Madrid
Paseo de La Castellana 259 C,
Planta 18; 28046 Madrid

Teléfono: 918 893 745

Copyright @ INDUS: Enginyeria, Arquitectura i Consultoria - Avís Legal - Política de Privacitat - Política de Cookies