Consultoria en energia i medi ambient

La nostra missió es oferir a l’empresa una fotografia de la seva situació energètica actual, proposant mesures de millora, valorant la inversió i el seu retorn.
Ens comprometem a ajudar al client a gestionar el seu consum i reduir el seu cost energètic assessorant en la implementació d’accions de millora.
Bullets Rombo Auditoria energètica

Bullets Rombo Projectes de disseny i implantació de mesures d’estalvi energètic.

Bullets Rombo Certificació DGNB i LEED.

Bullets Rombo Assessorament per arquitectura sostenible

Bullets Rombo Certificació energètica d’edificis.

Bullets Rombo Simulacions energètiques.

Bullets Rombo Assessorament jurídic en àmbit energètic.

Bullets Rombo Assessorament tècnic per obtenció de subvencions.

Bullets Rombo Control de les factures: Detecció d’errades i reclamacions.

Bullets Rombo Servei de telegestió energètica incloent:

Bullets Rombo Anàlisi de la informació energètica mitjançant plataforma web compatible amb sistemes existents incloent:

  • Identificació de fonts de potencial estalvi.
  • Benchmarking per centres.
  • Verificació de contractes i factures de subministraments.
  • Estudi de tendències.
  • Generació d’informes periòdics.
  • Proposta de mesures de millora.

Central Barcelona
Via Augusta, 4, 08006 Barcelona
Teléfono: 932 17 56 54

Delegación Madrid
Paseo de La Castellana 259 C,
Planta 18; 28046 Madrid

Teléfono: 918 893 745

Copyright @ INDUS: Enginyeria, Arquitectura i Consultoria - Avís Legal - Política de Privacitat - Política de Cookies