Consultoria en energia i medi ambient

La nostra missió es oferir a l’empresa una fotografia de la seva situació energètica actual, proposant mesures de millora, valorant la inversió i el seu retorn.
Ens comprometem a ajudar al client a gestionar el seu consum i reduir el seu cost energètic assessorant en la implementació d’accions de millora.
 •  Auditoria energètica
 •  Projectes de disseny i implantació de mesures d’estalvi energètic.
 •  Certificació DGNB i LEED.
 •  Assessorament per arquitectura sostenible
 •  Certificació energètica d’edificis.
 •  Simulacions energètiques.
 •  Assessorament jurídic en àmbit energètic.
 •  Assessorament tècnic per obtenció de subvencions.
 •  Control de les factures: Detecció d’errades i reclamacions.
 •  Servei de telegestió energètica incloent:
 •  Anàlisi de la informació energètica mitjançant plataforma web compatible amb sistemes existents incloent:
  • Identificació de fonts de potencial estalvi.
  • Benchmarking per centres.
  • Verificació de contractes i factures de subministraments.
  • Estudi de tendències.
  • Generació d’informes periòdics.
  • Proposta de mesures de millora.

Central Barcelona
Via Augusta, 4, 08006 Barcelona
Teléfono: 932 17 56 54

Delegación Madrid
Santa Úrsula, 7. 28801,
Alcalá de Henares, Madrid

Teléfono: +34 911 177 221

Copyright @ INDUS: Engineering, Architecture and Consulting - Legal Warning - Privacy Policy - Cookies Policy