FACILITY MANAGEMENT

GESTIÓ D’ACTIUS IMMOBILIARIS:

 •  Auditoria d’estat i patologies d’edificis.
 •  Auditoria econòmica de despeses d’explotació.
 •  Pla Director o Estratègic d’Immobles.
 •  Plans d’inversió plurianual.
 •  Estudis de viabilitat.
 •  Plans d’Emergència i Autoprotecció.
 •  Inventaris d’actius d’instal·lacions

GESTIÓ D’ESPAIS:

 •  Estudis d’ocupació i ús de l’espai.
 •  Planificació lay-out d’espai.
 •  Planificació i gestió de trasllats.
 •  Gestió de renovació i reformes.
 •  Projectes d’instal·lacions
 •  Assessorament sobre tecnologia en sales

GESTIÓ DE MANTENIMENT:

 •  Plans de manteniment
 •  Manteniment preventiu i correctiu.

Central Barcelona
Via Augusta, 4, 08006 Barcelona
Teléfono: 932 17 56 54

Delegación Madrid
Paseo de La Castellana 259 C,
Planta 18; 28046 Madrid

Teléfono: 918 893 745

Copyright @ INDUS: Enginyeria, Arquitectura i Consultoria - Avís Legal - Política de Privacitat - Política de Cookies