Les reformes a les fàbriques i les indústries poden venir promogudes per diferents motius. Des d’un augment de la producció fins a ajustaments a noves normatives o per millorar l’estalvi d’energia, entre d’altres.

En els darrers anys, la sostenibilitat ha entrat en l’agenda empresarial de moltes factories i plantes de producció. Així, moltes empreses valoren la possibilitat de millorar les seves instal·lacions per ser tan sostenibles com sigui possible i generar la seva pròpia energia. Un fet que permet rebaixar els costos de producció i ser més competitius en un món globalitzat.

La instal·lació de plaques solars, una demanda a l’alça

En aquest sentit, l’actuació més demandada avui en dia és la instal·lació de plaques solars o fotovoltaiques perquè les empreses produeixin la seva pròpia energia. Per assegurar que les cobertes de les fàbriques i les indústries aguantin tot el pes dels sistemes de plaques solars i que aquestes estiguin ben ancorades per resistir qualsevol acció del vent o de les inclemències meteorològiques, a Indus intercedim abans de la instal·lació amb la idea de verificar que tot està en perfecte estat per instal·lar les plaques. En el cas que les cobertes no es trobin en un bon estat de conservació, estiguin fetes a base de fibrociment (Uralita), o no siguin capaces d’assegurar el pes que suposa una estació solar, només hi ha dues vies: el canvi total o parcial de la teulada o el reforç dels sostres, tal com explica Raquel Puigvert, coordinadora de projectes del departament d’obra civil d’Indus.

Millorar l’aïllament

A més d’aquesta millora en matèria de sostenibilitat i, per tant, en l’estalvi a la factura de l’electricitat, algunes empreses també decideixen aïllar les plantes tant a les façanes com a les cobertes, cosa que els permet rebaixar encara més els consums de llum. “Depenent de diferents factors, podem utilitzar materials molt segurs i coneguts perquè són bons aïllants com la llana de roca, el poliestirè expandit o el poliestirè extrusionat, que, actualment, és el que té les millors prestacions”, apunta Puigvert. Un material que s’escull acuradament en cada cas i segons les necessitats del projecte en si, revestint tant les parets, com els sostres amb una atenció especial a perdre els mínims metres quadrats després de cada obra d’adequació. Cal no descuidar mai, de la mateixa manera, les condicions de protecció contra incendis en la selecció de materials de coberta, o façana pel que fa als elements combustibles.

En aquesta mateixa línia, i en relació amb un millor aïllament, Indus també intervé en determinats casos per deixar una cambra d’aire a les segones plantes, una acció que millora instantàniament el confort dels treballadors tant a l’estiu, com a l’hivern i, a alhora, rebaixa els consums, ja que actua com un aïllant tèrmic els mesos més calorosos i també durant els mesos més freds de l’any.

Una altra opció per aconseguir un millor i més efectiu aïllament és a través de les finestres. Així, actualment s’instal·len vidres que tenen la capacitat d’enfosquir-se quan els toquen els raigs del sol i que tenen per objectiu que l’interior de la fàbrica no se sobreescalfi en els períodes més calents de l’any.