PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA D’ENGINYERIA I ARQUITECTURA

Oferim el servei de Projecte i Direcció d’obra per tot tipus de projectes d’enginyeria i arquitectura; abordant des de la fase de concepció, al disseny i càlcul del projecte.

Gràcies a la nostra experiència en l’àmbit, podem aportar solucions als nostres clients en totes les fases del procés; tant estudis preliminars, avantprojectes, projectes administratius per la sol·licitud de permisos, projectes executius, com a direcció d’obres.
El nostre àmbit d’actuació engloba:

Bullets Rombo Obra Civil

Bullets Rombo Estructures

Bullets Rombo Arquitectura i urbanisme

Bullets Rombo Infraestructures

Bullets Rombo Instal·lacions electromecàniques

Bullets Rombo Sistema de comunicació

Bullets Rombo Seguretat contra incendis

Bullets Rombo Energia i sostenibilitat

Bullets Rombo Emmagatzematge i manutenció

Bullets Rombo Enginyeria de processos

Bullets Rombo Automatització

Bullets Rombo Medi ambient e impacte ambiental

Bullets Rombo Tractament d’aigües