PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA D’ENGINYERIA I ARQUITECTURA

Oferim el servei de Projecte i Direcció d’obra per tot tipus de projectes d’enginyeria i arquitectura; abordant des de la fase de concepció, al disseny i càlcul del projecte.

Gràcies a la nostra experiència en l’àmbit, podem aportar solucions als nostres clients en totes les fases del procés; tant estudis preliminars, avantprojectes, projectes administratius per la sol·licitud de permisos, projectes executius, com a direcció d’obres.
El nostre àmbit d’actuació engloba:

 •  Obra Civil
 •  Estructures
 •  Arquitectura i urbanisme
 •  Infraestructures
 •  Instal·lacions electromecàniques
 •  Sistema de comunicació
 •  Seguretat contra incendis
 •  Energia i sostenibilitat
 •  Emmagatzematge i manutenció
 •  Enginyeria de processos
 •  Automatització
 •  Medi ambient e impacte ambiental
 •  Tractament d’aigües