Indus s’ha certificat com a Professional Engineer (PE) en l’àmbit d’Edificació a través del seu director executiu, David Pedrerol Lechuga per la Agency for Qualification of Professional Engineers (AQPE). Aquesta fundació amb base en Barcelona té com a objectius la certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats (àmbits d’actuació), segons procediments de certificació, objectius i estandarditzats, i la promoció de la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de qualificació utilitzats i del seu reconeixement mutu.

La AQPE ens ofereix un certificat professional de conformitat amb l’ISO 17024 de certificació de persones, i una homologació de la certificació amb la CHARTERED i INCORPORATED ENGINEER. Així mateix, facilita la mobilitat professional en l’entorn europeu.

Prestigi i mobilitat per a Indus
«Certificar-se amb la Agency for Qualification of Professional Engineers té per a nosaltres té dos vessants molt rellevants; el prestigi de la nostra empresa on no ens coneixen i la mobilitat geogràfica en un entorn europeu», assegura David Pedrerol Lechuga. Segons David, és «evident» que per a realitzar projectes fora d’Espanya es necessiten «col·laboradors locals per a ajustar i justificar els nostres dissenys a les normatives locals» i afegeix: «Amb la certificació, tenim un grau més».

D’altra banda, comenta David, que aquest tipus d’iniciatives on hi ha molts professionals liderant i treballant per a crear una acreditació d’un col·lectiu tan rellevant com els enginyers, cal «»donar-li el màxim suport possible«». En aquest cas, el patronat de AQPE està format per tots els col·legis professionals d’enginyers de Catalunya, i també enginyers d’altres comunitats.