La sostenibilitat en el món de les empreses s’està convertint en una prioritat en el context de canvi climàtic actual. Aquesta prioritat no és només una resposta responsable als desafiaments mediambientals, sinó que comporta beneficis molt significatius a llarg termini per a l’empresa, des de la reducció de costos fins a la millora de la reputació de la marca, un factor que s’ha convertit en decisiu per aconseguir més clients. També comporta un estalvi considerable en els subministraments principals d’aigua, llum i gas i rebaixa l’empremta de carboni, millorant la pressió sobre els ecosistemes. Per tots aquests motius, moltes empreses, independentment del seu sector, estan adoptant mesures més sostenibles i estan implementant un model més respectuós amb el medi ambient, adoptant diferents mesures com els que veurem a continuació.

  • Establir objectius clars: A l’inici és important definir metes específiques i assolibles i que tinguin relació amb la sostenibilitat. Hem de valorar una reducció d’emissions de carboni, un augment de l’ús d’energies renovables i millorar l’eficiència en l’ús de recursos com ara la utilització de menys paper o obtenir una il·luminació més sostenible, entre d’altres, així com minimitzar els residus que es generen. Un cop definits els objectius, hem d’implementar sistemes de seguiment i mesurament per avaluar si hem arribat a l’objectiu i aplicar millores en cas que siguin necessaris.

  • Utilització d’energies renovables: Actualment, la transició cap a fonts d’energia renovables són indiscutibles i una necessitat. Instal·lar panells solars o utilitzar energia eòlica, en el cas que sigui possible, són dues formes molt efectives de reduir la dependència dels combustibles fòssils i de combatre la petjada de carboni.

  • Seleccionar primeres matèries sostenibles: Hem de valorar proveïdors que ofereixin matèries primeres més sostenibles i responsables, tenint en compte l’obtenció d’aquests materials i el lloc d’origen per minimitzar l’impacte ambiental i social. En aquest sentit, també hem d’exigir als proveïdors que compleixin estàndards mediambientals.

  • Fomentar la cultura empresarial verda: El compromís amb el medi ambient també es pot estendre a l’equip fomentant una millor sensibilitat ambiental, un fet fonamental per cultivar una cultura empresarial més verda i capaç de reduir l’impacte mediambiental.

  • Invertir en tecnologies verdes: Podem apostar en tecnologies més eficients i respectuoses amb el medi ambient amb sistemes de gestió de l’energia, la reutilització de l’aigua, la il·luminació LED eficient i els processos de producció més nets.

  • Desenvolupar productes i serveis sostenibles: Per això és important crear i dissenyar productes i serveis que tinguin un impacte mínim en el medi ambient. La innovació sostenible diferencia les empreses i atrau els consumidors més conscients amb la sostenibilitat.

  • Comunicar els canvis: Amb la finalitat de fer visible el canvi i fomentar més sensibilitat entre les empreses, hem de comunicar els èxits que anem aconseguint en matèria de sostenibilitat. Hem de tenir en compte que la transparència aporta confiança als consumidors i demostra el nostre compromís.

La tecnologia com a guia del canvi sostenible

Aquests canvis se sumen a les darreres innovacions tecnològiques que estan transformant la manera com les empreses aborden la sostenibilitat i faciliten pràctiques més eficients i respectuoses amb el medi ambient. Innovacions que van des de la gestió de recursos fins a l’eficiència energètica i la reducció de residus.

Una de les tecnologies més capdavanteres passa per l‘Internet de les Coses (IoT), capaç de millorar l’eficiència energètica mitjançant la integració de sensors i dispositius IoT a edificis i fàbriques permetent un control més precís de la il·luminació, la calefacció, la ventilació i els sistemes de refrigeració. També la incorporació de la Intel·ligència Artificial (IA) a la cadena de subministrament per analitzar grans conjunts de dades que milloren l’eficiència de la cadena de subministrament, reduir les deixalles i optimitzar les rutes de transport, contribuint així a una gestió més sostenible. A més, la tecnologia blockchain permet la traçabilitat dels productes al llarg de la cadena de subministrament i la impressió 3D obre la porta a fabricar productes a mida, reduint els residus associats a la fabricació tradicional, sempre que es faci amb materials sostenibles.

Continuant amb les noves tecnologies, l’existència de les plataformes al núvol faciliten el treball remot i la col·laboració entre equips i redueixen la necessitat de viatges. Si ens fixem en les empreses que es dediquen a l’alimentació i a la restauració, actualment existeixen aplicacions i sensors que rastregen i redueixen deixalles alimentàries en restaurants i en les cadenes de subministrament, cosa que contribueix a una gestió molt més sostenible en els aliments.